2017. június 6., kedd

LEVÉLTÁR


Szeretünk utánajárni, ha valamit nem tudunk. Csavargótársunk vette a fáradságot és kideritette mi is az a Levéltár.

levéltári raktár

A levéltár régi írásos anyagok megőrzésére, kutatására, bemutatására szolgáló intézmény. A levéltárakban való kutatást Magyarországon a Levéltári Tv. (1995. LXVI. tv) valamint az Adatvédelmi Tv. (1992. LXII. Tv.) rendelkezései szabályozzák. Ezek rendelkezései alapján az 1990. május 1. előtt keletkezett iratok 15 év, az ez után keletkezett iratok 30 év után válnak (elvben) szabadon kutathatóvá. A levéltár az átlagemberek számára többnyire nehezen meghatározható feladatkörű, kevéssé ismert, éppen ezért kicsit „titokzatosnak” is tartott intézmény, amely tudományos, közművelődési, de egyúttal közigazgatási teendőket is ellát. A levéltár a közgyűjtemények közé tartozik, társintézménye a könyveket, folyóiratokat gyűjtő könyvtáraknak, valamint a tárgyi emlékeket megőrző és kiállító múzeumoknak. A levéltár alapvető tevékenysége olyan iratok, illetve írásos emlékek összegyűjtésére irányul, amelyek nélkülözhetetlenek az állampolgári jogok gyakorlása, hivatalos eljárások lefolytatása szempontjából, másrészt a történettudományi kutatások, a nemzeti emlékezet számára szolgáltatnak alapvető fontosságú forrásbázist, illetve kulturális örökségünk egyedi, értékes kincsei közé tartoznak Ma Magyarországon kb. 80 levéltár van. Magyar Nemzeti Levéltár, megyei tagintézményei, Budapest Főváros Levéltára, Városi levéltárak , Állami szaklevéltárak, Egyházi levéltárak, Felsőoktatási intézmények levéltárai. A Magyar Nemzeti Levéltár A Magyar Nemzeti Levéltár Budai Várban található Információs Irodáját évente több mint két és félezer kutató keresi fel személyesen. A hozzájuk forduló ügyfelek a legtöbb esetben az éppen aktuális kutatásuk megkezdéséhez vagy folytatásához, tudományos munkához vagy éppen családkutatáshoz kérnek segítséget, tippeket és tanácsokat. Az Információs Iroda munkatársai szívesen állnak minden érdeklődő rendelkezésére, akik: információt szeretnének kérni a levéltári kutatás mikéntjéről, kutatásuk megkezdéséhez alapvető tájékoztatást, vagy konzultációt igényelnek, családkutatáshoz kérnek segítő tanácsokat, eredeti levéltári dokumentum(ok)ról szeretnének másolatot megrendelni, a levéltárunkban fellelhető iratokat kiadványban szeretnék megjelentetni, levéltárunk kiadványaiból szeretnének vásárolni.
Székhely: 1014 Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4. Honlap: http://mnl.gov.hu/mnl/ol/informacios _iroda

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára A Történeti Levéltár őrzi és kezeli az 1944. december 21. és 1990. február 14. között államvédelmi/állambiztonsági tevékenységet végzett magyar hatóságok működésével összefüggésben keletkezett iratokat. A Történeti Levéltár a törvényi előírások értelmében biztosítja az állampolgárok számára az információs önrendelkezési jog gyakorlását, vagyis a volt állambiztonsági szervek által készített és kezelt iratokban megismerhetik mindazon adatokat, amelyek rájuk vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatba hozhatók.
Székhelye: 1067 Budapest Eötvös u. 7. Honlap: www.abtl.hu

Primási Levétár

Infó, képek  Csavargó E

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése